מושגים מקצועיים

תשואה

גובה רווח או הפסד על השקעה, הנמדד כאחוזים, מההשקעה המקורית.​

שטר מכר

תעודה בעלת תוקף משפטי המעידה על העברת זכות, קניין או בעלות של נכס מבעליו לרוכש.

ריבית

עלות השימוש בכסף, הסכום באחוזים, שניתן להרוויח מפיקדון, או הסכום באחוזים שיש לשלם על הלוואה.

קופת גמל

תוכנית חיסכון לטווח בינוני או ארוך. כנגד ההפרשה לקופת גמל ניתן לקבל, בתנאים מסוימים, זיכוי ממס הכנסה.

פיקדון

דבר שנמסר באופן זמני לשמירה או כערבון, למשל כסף המופקד בבנק.

ערבות בנקאית

התחייבות של הבנק הערב לשלם לצד ג' את הסכום הנקוב בכתב הערבות בעת דרישתו. הערבות הבנקאית מונפקת על פי בקשתו של לקוח הבנק.​

ניירות ערך

מניות, איגרות חוב וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה. מחירי ניירות הערך הנסחרים בבורסה משתנים באופן רציף בכל יום בהתאם להיצע וביקוש של שוק המניות.​

משכנתא

הלוואה לטווח רחוק ובסכומים גבוהים, המוכרת לרוב לקניית נכס נדלני.

סוף המושגים

מענה ישיר

השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן